Psoriasis
Psoriasis är en kronisk sjukdom som påverkar huden och ibland även lederna. Det är en vanlig hudåkomma som drabbar människor runt om i världen.
Medicinskt granskad
Granskad av: Specialistläkare hudsjukdomar Susanna Hartmann-Petersen
Senast uppdaterad: 11 April 2024

Vad är psoriasis?

Psoriasis är en autoimmun sjukdom där kroppens immunsystem felaktigt attackerar friska celler i huden, vilket leder till överdriven tillväxt av hudceller. Detta resulterar i bildandet av röda, fjällande fläckar på huden, kända som plack. Plack kan vara små och begränsade till vissa områden av kroppen, eller de kan vara större och täcka stora delar av kroppen.

Varför uppstår psoriasis?

Orsakerna till psoriasis är inte helt klarlagda, men det antas vara en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer. Personer med en familjehistoria av psoriasis löper en högre risk att utveckla sjukdomen, vilket tyder på en ärftlig komponent. Miljöfaktorer, såsom stress, infektioner och vissa läkemedel, kan också utlösa eller försämra symtomen på psoriasis hos vissa individer.

Har jag psoriasis?

Diagnosen psoriasis ställs oftast genom en klinisk bedömning av en hudläkare. Läkaren kommer att undersöka huden och titta på de karakteristiska placken för att bekräfta diagnosen. Ibland kan en hudbiopsi göras för att bekräfta diagnosen och utesluta andra hudsjukdomar. De vanligaste symtomen på psoriasis inkluderar:

  • Röda och fjällande fläckar på huden: Dessa fläckar kan vara platta eller upphöjda och kan förekomma var som helst på kroppen, inklusive hårbotten, armbågar, knän, rygg och naglar.

  • Klåda och obehag: Psoriasisfläckar kan vara klåda och obehagliga, särskilt om de blir inflammerade eller irriterade.

  • Förtjockad och skrovlig hud: Ibland kan psoriasis leda till förtjockning av huden, särskilt på händer, fötter och naglar.

  • Nagelförändringar: Psoriasis kan påverka naglarna och orsaka förändringar som gropar, förtjockning eller färgförändringar.

Hur behandlar man psoriasis?

Behandlingen av psoriasis syftar till att lindra symtomen, förhindra återkommande utbrott och förbättra patientens livskvalitet. Det finns flera olika behandlingsalternativ tillgängliga, inklusive:

  • Lokalbehandlingar: Krämer, salvor och schampon som innehåller steroider, tjära, kalcineurinhämmare eller andra aktiva ingredienser kan användas för att minska inflammation och förbättra hudens tillstånd.

  • Ljusbehandling (Fototerapi): Exponering för ultraviolett ljus under övervakning av en läkare kan hjälpa till att minska inflammation och förbättra symtomen på psoriasis.

  • Systemiska läkemedel: I svåra fall kan läkemedel som tas genom munnen eller injiceras ges för att undertrycka immunsystemets överreaktivitet och minska inflammationen.

  • Biologiska läkemedel: Dessa är läkemedel som riktar sig mot specifika delar av immunsystemet och kan vara effektiva för att behandla måttliga till svåra fall av psoriasis.

Livsstilsförändringar och förebyggande åtgärder

Utöver medicinsk behandling kan vissa levnadsvanor och livsstilsförändringar också bidra till att hantera psoriasis och minska risken för utbrott. Att undvika stress, att sluta röka, att begränsa alkoholkonsumtionen och att använda mjukgörande krämer kan alla vara fördelaktiga för personer med psoriasis.

Avslutande tankar

Psoriasis är en kronisk sjukdom som kan vara utmanande att hantera, men det finns effektiva behandlingar tillgängliga för att lindra symtomen och förbättra livskvaliteten för dem som lider av sjukdomen. Genom att förstå de olika aspekterna av psoriasis, inklusive dess orsaker, symtom och behandlingar, kan patienter och deras vårdgivare arbeta tillsammans för att utveckla en individanpassad behandlingsplan och hantera sjukdomen på bästa sätt.

Varför finns Dr Hud?
+
Hur kvalificerade är era läkare?
+
Kan jag använda Dr Hud för alla hudåkommor?
+
Varför behöver jag ladda upp bilder?
+
Kan jag ställa frågor till läkaren?
+
Vad händer om jag behöver recept?
+